Wensen en ideeën

Onze werkwijze

Voordat we voor u aan het werk gaan zijn we benieuwd naar wie u bent en wat uw wensen zijn. Tijdens ons eerste oriënterend gesprek stellen wij u vragen om exact achter uw wensen en ideeën te komen. Hoe wilt u het gebouw of de ruimte gaan gebruiken? Aan welke eisen moet het ontwerp voldoen? Welke mogelijkheden of onmogelijkheden bied uw kavel? Binnen welk budget wilt u uw ideeën realiseren? Lees verder.

Nadat al uw wensen zijn geïnventariseerd en u ons het vertrouwen heeft gegeven gaan wij voor u aan het werk voor de eerste ontwerp tekeningen. Goede zichtlijnen zorgen voor verrassende aanzichten en brengen buiten naar binnen, dit schept ruimte. Heldere plattegronden zorgen voor korte looplijnen en een logische verbinding tussen verschillende functies. Lees verder

Bij Het Fundament Architectuur houden we van duidelijkheid. Wij beseffen dat bouwen of verbouwen een grote investering is. U wilt graag inzicht hebben in de kosten die hierbij komen kijken. Nadat het voorlopig ontwerp door u is goedgekeurd stellen wij in samenspraak met u een bouwteam samen. Lees verder.

Als er geen verrassingen voortkomen uit de voorcalculatie gaan we verder naar de volgende fase: het definitief ontwerp. Mocht het realiseren van het ontwerp vergunning plichtig zijn dan dienen we een verzoek tot vooroverleg in bij uw gemeente om groen licht te krijgen van de welstandscommissie. Hiermee ondervangen we eventuele noodzakelijke wijzigingen voordat we de tekeningen tot in detail uitwerken. Lees verder

In onze visie zijn architectuur en interieurarchitectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Parallel aan het definitief ontwerp en het aanvragen van een omgevingsvergunning stellen wij het interieur- en lichtontwerp voor u op. U kunt denken aan het ontwerpen van uw keuken, badkamer, trappen, vaste kasten, balies, enz. Lees verder.

Een gedegen voorbereiding draagt bij aan een goedlopend bouwproces. Tijdens de voorbereidende fase komen nieuwe vragen aan het licht die invloed kunnen hebben op de vormgeving en functionaliteit van uw gebouw of interieur. Soms vraagt dit om verdere verfijning van het ontwerp. In overleg met het bouwteam werken wij de details van het ontwerp verder uit. Wij zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen zodat de bouwfase soepel verloopt. Lees verder.

Voor een optimaal eindresultaat zijn wij graag bij het hele advies-, ontwerp- en bouwtraject betrokken. Wij begeleiden u graag vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot aan de nazorg na oplevering. Tijdens de fase bouwbegeleiding houden wij nauw contact met aannemers, installateurs en overige bouwpartners. U profiteert van korte lijnen en bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Lees verder

Over het fundament
Over Het Fundament Architectuur